Statssekretær Thune deltek på eit møte i Sahel-forum

Sted:

Statssekretær Henrik Thune deltek (digitalt) på eit møte i Sahel-forum. Forumet er ein stad for utveksling av synspunkt med sivilt samfunn og akademia om norsk innsats og utviklinga i Sahel.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02