Hugo Sandal nytt styremedlem i Petoro AS

Det ble avholdt generalforsamling i Petoro AS 26. juni 2017. Petoro AS ivaretar statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel på vegne av staten.

Hugo Sandal ble på generalforsamlingen valgt som nytt styremedlem i Petoro AS. Sandal har lang erfaring fra olje- og gassindustrien, blant annet som administrerende direktør for DEA Norge AS.

Styret i Petoro AS har nå følgende sammensetting:

Gunn Wærsted - styreleder

Brian Bjordal - nestleder

Per Arvid Schøyen - medlem

Trude Haugen Fjeldstad - medlem

Hugo Sandal - medlem

Heidi Iren Hilleren Nes  - representant for de ansatte

Ove Skretting - representant for de ansatte

Til toppen