Vis hele kalenderen

22.03.2017

 • Humaniorameldinga blir presentert

  Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

  Snart legg regjeringa fram stortingsmeldinga om humaniora. 22. mars inviterer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til symposium der han presenterer hovudinnhaldet i meldinga.

  Arrangementet vil vere todelt: Fyrst vil kunnskapsministeren presentere meldinga, og det vil bli høve til å intervju han ca. kl. 1330.

  Deretter blir det eit symposium der fyrste bolk handlar om korleis humanistisk kunnskap kan hjelpe i arbeidet for forsoning etter konfliktar og overgrep. Andre bolk dreier seg om korleis humanistisk kunnskap kan brukast for å forstå dei menneskelege sidene ved teknologiskift. 

  Tid: Onsdag 22. mars kl. 1300-1700

  Stad: Universitetet i Oslo, Sophus Bugges hus 

Til toppen