Verdens humanitære dag - enorme udekkede behov for hjelp

- På Verdens humanitære dag ønsker jeg å rette søkelys mot krisene som ofte får lite oppmerksomhet og få bidrag. Regjeringen øker derfor Norges bidrag til krisene i Sør-Sudan og Jemen med 60 millioner kroner. Sør-Sudan og Jemen er blant de mest underfinansierte humanitære krisene, sier utenriksminister Børge Brende.

For 2016 lanserte FN en global humanitær appell som var større enn noensinne. Halvveis i året er bare omkring 25 prosent av denne appellen dekket. Norge var i fjor den fjerde største giveren til FNs nødhjelpsfond (CERF) og har en internasjonal pådriverrolle for å styrke den humanitære bistanden.

130 millioner mennesker har nå behov for humanitær hjelp og beskyttelse som en følge av konflikt og katastrofer. Dette er det høyeste tallet siden 2. verdenskrig. Ifølge FN har 3952 hjelpearbeidere de siste 20 årene blitt drept, skadet eller kidnappet under sitt virke for å hjelpe mennesker i nød. 

En av verdens mest alvorlige humanitære kriser utspiller seg i Sør-Sudan. Konflikten i landet har skapt enorme lidelser. 2,3 millioner mennesker er drevet på flukt, titusenvis nye bare de siste ukene. 4,8 millioner mennesker har behov for akutt matvarehjelp. Seksuell vold, mishandling og andre brudd på menneskerettighetene skjer i stor skala.

- Det er svært bekymringsfullt at kun av 40 prosent av FNs nødhjelpsappell for Sør-Sudan er finansiert. Det er også alvorlig at hjelpeorganisasjonene mange steder ikke får tilgang til å drive humanitært arbeid. Vi øker den humanitære innsatsen i Sør-Sudan for 2016 med ytterligere 40 millioner kroner, sier Brende.

Med dette er den totale norske humanitære bistanden til Sør-Sudan 190 millioner kroner i 2016.

Den humanitære krisen i Jemen får lite oppmerksomhet. Dette til tross for at over 80 prosent av befolkningen trenger humanitær assistanse. FN frykter at 14 millioner mennesker kan bli rammet av hungersnød. Borgerkrigen i landet har nylig blusset opp igjen etter at fredsforhandlingene brøt sammen. Både skoler og sykehus utsettes for angrep.

- Det er fullstendig uakseptabelt at sivile og sivile installasjoner som sykehus og skoler rammes av krigføring. Regjeringen vil trappe opp den humanitære innsatsen i Jemen med nye 20 millioner for å bistå den hardt rammede befolkningen i landet, sier Brende.

De humanitære midlene til Sør-Sudan og Jemen kanaliseres gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og frivillige organisasjoner

Til toppen