Hunder hjelper barn i Ungarn

EØS-midlene

– Uten støtte fra EØS-midlene kunne vi aldri ha hjulpet så mange barn, sier Sándor Kozup i Blue Star. Den ungarske organisasjonen har fått støtte fra Norge til å bruke hunder for å hjelpe barn med læringsvansker.

160 barn i den ungarske byen Odz har til nå deltatt i hundeterapiprosjektet. (Foto: Blue Star)

– Uten støtte fra EØS-midlene kunne vi aldri ha hjulpet så mange barn, sier Sándor Kozup i Blue Star. Den ungarske organisasjonen har fått støtte fra Norge til å bruke hundeterapi for å hjelpe barn med læringsvansker.

Oppfølgingen av barn med særskilte lærings- og atferdsproblemer er som regel mangelfull i ungarske barnehager og skoler. Behovet for å tilrettelegge undervisningen er stort. Dette har den frivillige organisasjonen Blue Star ønsket å gjøre noe med.

Så langt har 160 barn i byen Ózd nord i Ungarn fått hjelp ved å delta i prosjektet Norge finansierer gjennom EØS-midlene.

Foto: Blue Star

– Vi kan allerede se hvordan behandlingen utvikler barnas personlighet, hvordan de tenker, snakker og øker evnen til å konsentrere seg, sier Kozup.

Det er altså ukentlige terapitimer med hunder som har ført til synlige forbedringer for barna.

Ideen er at hundene elsker mennesker akkurat som de er. Forskning viser at samværet med hunder øker nivået av positive kjemiske forbindelser i hjernen som påvirker barns (og voksnes) følelse av trygghet og mestring.

     [Les mer: Hundeterapi på Wikipedia]

Prosjektet startet i september i fjor og varer frem til juli 2014. Blue Star har mottatt rundt 75 000 kroner i støtte fra EØS-midlene til å gjennomføre prosjektet.

     [Les mer: Flere detaljer om prosjektet i Ungarn i prosjektportalen]

Introduseres i Estland
Estland er et annet mottakerland. Der er det ingen som tilbyr hundeterapi i dag. Det blir det nå en endring på. Med EØS-midler støtter Norge tre estiske organisasjoner som er gått sammen for å introdusere hundeterapi i landet.

De har fått støtte til opplæring i metoden og studieturer til Russland og Polen.

– De har jobbet med dette i mer enn ti år og har lang erfaring så det var veldig verdifullt å se hvordan de gjør det, sier Tatjana Zamorskaja fra hundevennklubben Lucky i Ida-Viru fylke nordøst i Estland. – Vi er en organisasjon der alle arbeider frivillig, så den norske støtten er svært viktig for oss.

     [Les mer: Flere detaljer om prosjektet i Estland i prosjektportalen]

Gjennom EØS-midlene støtter Norge frivillige organisasjoner i Sentral- og Sør-Europa med over 1,2 milliarder kroner. Dette gjør Norge til en av de største bidragsyterne til det sivile samfunnet i landene. Det er lagt til rette for at norske organisasjoner og kommuner kan delta i prosjektsamarbeid.

     [Guide til et vellykket partnerskap]

{Kart (Google Map)} 

Til toppen