Historisk arkiv

Husleietvistutvalget erstatter forliksrådene i Oslo og Akershus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen har i dag fremmet lovforslag om at Husleietvistutvalget skal erstatte forliksrådene ved behandling av tvister om leie av bolig i Oslo og Akershus. - Dette sikrer de stridende en rask og billig løsning på konflikter i husleieforhold, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

Pressemelding

Nr.: 27/2006
Dato: 31.03.2006

Husleietvistutvalget erstatter forliksrådene i Oslo og Akershus

Regjeringen har i dag fremmet lovforslag om at Husleietvistutvalget skal erstatte forliksrådene ved behandling av tvister om leie av bolig i Oslo og Akershus. - Dette sikrer de stridende en rask og billig løsning på konflikter i husleieforhold, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

Husleietvistutvalget er spesialorgan for behandling av tvister om leie av bolig i Oslo og Akershus. Formålet er å sikre partene i en husleiekonflikt en rask avgjørelse til en rimelig pris. Det er ikke nødvendig å bruke advokat. Tvisteløserne er jurister med spisskompetanse på rettsområdet og erfaring med mekling.

Husleietvistutvalget tilbyr først partene mekling. Dersom mekling ikke fører til forlik, skal tvisten avgjøres i vedtak. Husleietvistutvalgets vedtak har virkning som en dom dersom ingen av partene bringer saken inn for den lokale tingretten.

Husleietvistutvalget i Oslo ble opprettet i 2001 som en forsøksordning. Forsøket er senere utvidet til å omfatte Akershus og prøveperioden er forlenget til 31.12.2008. Husleietvistutvalg ble evaluert i 2003 med svært godt resultat. Sakstilgangen har likevel vært beskjeden i forhold til utvalgets kapasitet og konfliktnivået på området.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00