Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ingen skal gå ut på dato

Flere må stå lenger i jobb, samtidig som endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Mange av oss må ta mer utdanning og opplæring.

I årene som kommer vil digitalisering og automatisering i økende grad sette sitt preg på arbeidslivet. Digitalisering innebærer at arbeidsoppgavene endres i alle yrker, på tvers av utdanningsnivåene til arbeidstakerne. Digital omstilling vil kreve nye kompetanser både hos ledere og ansatte. Digitaliseringen kan gi stadig nye oppgaver og utfordringer til eksisterende yrkesgrupper, og det skaper helt nye yrker, som for eksempel applikasjonsprogrammerere.

Omstilling er ikke noe nytt, men tempoet i den teknologiske utviklingen og endringene i samfunnet kommer raskere enn før. Automatisering og robotisering et positivt fremskritt for samfunnet, men endringene vil stille økende krav til kompetanse. 

- I fremtiden vil det bli enda viktigere enn tidligere at det er gode muligheter til å lære og utvikle seg. Vi må lære hele livet, sier integrerings- og kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Et av regjeringens viktigste prosjekter de neste fire årene er derfor en kompetansereform i arbeidslivet.  Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi. 

-  Vi vil ha et arbeidsliv der ingen går ut på dato. Vi må utvikle de riktige verktøyene og insentivene som får både den enkelte og næringslivet til å investere i kompetanse og utdanning. Dersom norske virksomheter ikke klarer å omstille seg i takt med endringene i samfunnet, kan det gi økt arbeidsledighet, utenforskap og sviktende finansiering av velferden, sier Sanner.

Arbeidet med kompetansereformen vil også involvere universiteter og høyskoler, som tilbydere av videreutdanning. 

-  Universiteter og høyskoler vil bli en sentral del av kompetansereformen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Til toppen