Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvem fortjener årets bymiljøpris?

Gode byer inviterer befolkningen til aktivitet, legger til rette for levende bymiljø og bidrar til å kutte klimagassutslippene. Snart skal Statens bymiljøpris deles ut på ny. Tema: Bymiljø og helse. Hvilken by som fortjener prisen, spør kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Gode byer inviterer befolkningen til aktivitet, legger til rette for levende bymiljø og bidrar til å kutte klimagassutslippene. Snart skal Statens bymiljøpris deles ut på ny. Tema: Bymiljø og helse. Vet du hvilken by som fortjener prisen?

Norske byer dekker forholdsvis små areal, men står for en betydelig andel av klimagassutslipp og energiforbruk. Om lag 80 % av oss bor nå i byer og tettsteder, og folketallet forventes å øke. Derfor er god byutvikling viktig.

Befolkningsveksten gir utfordringer både for helse, velferd, miljø, transport og boligpolitikk. Virkemidler og tiltak på det ene området griper inn i de andre. Derfor er det nødvendig med en helhetlig og samordnet bypolitikk som går på tvers av sektorer og som bygger på langsiktig planlegging mot felles mål.

Bymiljø og helse
Arealplanlegging i byer og tettsteder handler om hvor ulike aktiviteter er lokalisert i forhold til hverandre, og forbindelsene mellom dem. Byens innbyggere skal fraktes til skole, barnehage, jobb og fritidsaktiviteter, og vi vet at dersom avstanden mellom ulike gjøremål i hverdagen blir for lang vil færre gå eller sykle. Byenes sentrumsområder må styrkes som byens viktigste møteplass med et mangfold av handel, tjenester og kulturaktiviteter. Ved å lokalisere forretninger, private og offentlige kontorer og andre funksjoner sentralt reduseres transportbehovet og avhengigheten av bil. Det er både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig.

Det er kommunen som, gjennom sin planlegging, bestemmer hvor det skal være turveier, gangstier, parker, lekeplasser, sykkelstier og trygge uteområder for ung og gammel. Gode byer inviterer befolkningen til aktivitet, legger til rette for levende bymiljø og bidrar til å kutte klimagassutslippene. Det er bra at mange byer tar miljøansvar og legger stor vekt på byutvikling.

Hvilken by fortjener Statens bymiljøpris 2014?
Statens bymiljøpris gis til en kommune som har utmerket seg med nyskapende tiltak og planlegging for bærekraftig byutvikling. Alle kan sende inn forslag, og en fagjury kårer vinneren. Jeg vet norske byer har mange gode prosjekter å vise til og gleder meg til å presentere en by som virkelig får til bymiljø og helse. Husk frist for innsendelse av kandidater: 4.mars!