Hvem skal få Plantearven-prisen i år?

Genressurssenteret ønsker forslag på kandidater til årets PLANTEARVEN-pris. Frist for å nominere kandidater til årets pris er 12.oktober. Begrunnede forslag sendes til Genressurssenteret.

PLANTEARVEN-prisen er opprettet for å hedre og påskjønne personer og organisasjoner som har gjort og gjør en innsats for bevaring av planter og bruk av genetisk mangfold. Blant tidligere års prisvinnere finner vi personer som har kartlagt, samlet inn sorter og genotyper av ulike planteslag, og personer som har brukt det genetiske mangfoldet til å utvikle nye sorter og plantetyper og/eller få tatt slike i bruk. Mange har også gjort en stor innsats for å gjøre allmenhet og opinion oppmerksom på de store verdiene som finnes og som må tas vare på. 

Foreslå din kandidat

Til utdelingen i år ønsker Genressursssenteret forslag på kandidater. Alle kan nominere, og begrunnet forslag på kandidater må sendes til Genressurssenteret innen 12.oktober.
Benytt epost:  Morten.Rasmussen@nibio.no

Kriterier for PLANTEARVEN-prisen

  1. Opplysning og informasjonsvirksomhet som fremmer interessen for PLANTEARVEN på en positiv måte.
  2. Aktiv bevaring av verdifullt plantemateriale gjennom innsamling og kontinuerlig stell og vedlikehold av plantemateriale eller verdifulle voksesteder
  3. Aktive bidrag til økt bruk av gammelt plantemateriale f.eks. innen foredling, bidrag til økt plantegenetisk mangfold, restaurering av voksesteder for verdifulle planter i kultur eller natur, bruk av historisk plantemateriale i nye sammenhenger, samt spesiell innsats innen produksjon og omsetning av PLANTEARVEN – planter.
  4. Aktiv innsats for å overvåke og ta vare på arter og genotyper av nytteplanter i naturområder der disse er truet.
  5. Andre forhold som kan være av betydning for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser.

Tidligere prisvinnere

Prisen ble opprettet i 2006 og de tidligere prisvinnere er:

2006      Erling Olsen, Anne Brit Ellingsen og Judith van Koesveld

2007      Andreas Hørthe, Magne Gullord og Even Bratberg

2008      Knut Langeland og Styrkar Foss

2009      Brynhild Mørkved, Bent Nielsen og Naturvernforbundet i Buskerud

2010      Idar Henry Jansen

2011      Johan Swärd

2012      Stephen Barstow

2013      Mari Marstein og Arild Larsen

2014      Knut Aastveit

2015      Ellen Svalheim

2016      (besluttet, men ikke utdelt ennå)

Frøstjerne.
Frøstjerne er en tradisjonsrik hageplante og en del av PLANTEARVEN. Foto: Åsmund Asdal/NIBIO
Til toppen