Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvem som anses som part i utlendingssaker lovreguleres

– Reglene om partsrettighetene er viktige garantier for rettssikkerheten Norge. Reglene er så sentrale at de bør fremgå av lov i stedet for forskrift, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

Forslaget er i all hovedsak en videreføring av bestemmelsen i utlendingsforskriften § 17-1 fra 2009, som fastslår at det er søkeren eller den som saken retter seg mot som er å anse som part.

Bestemmelsen gir ikke partsstatus til barn i saker om utvisning som gjelder foreldrene, men departementet redegjør i høringsnotatet for at det er andre regler i utlendingsloven- og forskriften som trygger barnas rettssikkerhet i slike saker.

Høringsfristen er satt til 28. august 2017. 

Høring – Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (partsstatus i utlendingssaker

Til toppen