Hveteprisen går ned

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Internasjonale hvetepriser har falt jevnt gjennom hele 2015-2016, etter flere år med gode avlinger. Prisene hadde en liten oppsving i første halvdel av mars. Prisoppgangen skyldes først og fremst justering etter flere måneder med nedgang, heller enn endringer i varetilgangen.

Prisindeksen fra det internasjonale kornrådet, IGC, ligger fortsatt 20 prosent lavere enn ved inngangen til sesongen. Til tross for at det amerikanske landbruksdepartementet, USDA, nedjusterte sin prognose i mars, er den globale hveteproduksjonen rekordhøy i inneværende sesong. I tillegg ligger forholdene foreløpig til rette for store hveteavlinger på verdensbasis i 2016-2017. 

Avgift på soyamel fra 1. april

I likhet med hveteprisene, gikk internasjonale priser på soyabønner litt opp de to første ukene av mars. Dette henger blant annet sammen med innenlands prisnivå i Kina, som er en stor importør av soya til dyrefôr. Prisene på soyamel har foreløpig ikke hatt den samme prisstigningen, da det ofte er noe etterslep i prisutviklingen til denne varen. Prisnivået i verdensmarkedet på både bønner og mel er nå langt lavere enn det har vært de siste syv årene. Det innebærer at Landbruksdirektoratet for første gang siden april 2012 har fastsatt prisutjevningsbeløp på soyamel.