Hvordan få gevinster av digitalisering i staten?

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Digitalisering gir gevinster, både for innbyggere og næringsliv. Gjort på riktig måte gir det gevinster også for forvaltningen. Hvordan sørger vi for å få det til?

Dette er ett av spørsmålene som belyses på seminaret om gevinstrealisering som arrangeres av Difi 18. desember. Statssekretær Paul Chaffey innleder. Vi får også høre mer om hvordan Danmark jobber med temaet. Seminaret overføres på nett-tv på regjeringen.no.

Formålet med seminaret er å øke bevisstheten om gevinstrealisering, øke kjennskapen til www.prosjektveiviseren.no og få til økt forståelse for at felles tenking og metodikk gir reduserte kostnader og mulighet for felles læring. Målgruppen for seminaret er ansvarlige for prosjektmetodikk i offentlige virksomheter, ledere og andre som er involvert i digitaliseringsutviklingen i departementene.

Tid: 18. desember kl 10-15
Sted: Auditoriet R5, Akersgata 59.

Mer informasjon om program og påmelding finner du på nettsidene til Difi