Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvordan kan Europa minimere virkningene av klimaendringer?

Nett-TV

Temperaturen og havnivået stiger, isbreer og snø smelter. Hvordan kan Europa best forberede og tilpasse seg til klimaendringene? Dette er tema for en internasjonal konferanse Norge og Portugal arrangerer i Lisboa 7-9. oktober.

Bildet er fra 2008 da innbyggerne i landsbyen Nižný Slavkov, Slovakia, fikk montert nytt flomvernutstyr finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

[Følg konferansen via nett-TV]


Klimaet er allerede i endring. Ifølge det europeiske miljøbyrået skjer oppvarmingen av Europa raskere enn i mange andre deler av verden. På vårt kontinent opplever vi allerede mer ekstremvær. Hyppigere hetebølger, skogbranner og tørke rammer land i Sør- og Sentral-Europa, mens andre har vært vitne til økt nedbør og flom.

For mye eller for lite
For mye eller for lite vann er en økende utfordring i vår verdensdel. Endringer i tilgangen på vann vil påvirke folk over hele Europa. Tidlig og koordinert tilpasning til klimaendringer bidrar til å minimere virkningene på miljø, økonomi og samfunn. Tidlig innsats vil også spare oss for større skadekostnader senere.

Offentlige myndigheter, forskere, næringsliv og frivillige organisasjoner har mye å lære av hverandre om hvordan Europa best kan tilpasse seg konsekvensene av de klimaendringene som allerede er skjedd og de som kommer.

Målet med den internasjonale konferansen «Too Much, Too Little – The Role of Water in Adaptation to Climate Change» i Lisboa er å diskutere konsekvensene klimaendringene har på vannressursene i Europa og hvilke tiltak som kan settes inn. Forskere skal også legge fram nye analyser av klimaendringenes påvirkning på Europa.

Konferansen er organisert av norske og portugisiske miljømyndigheter, og finansieres av Norge gjennom EØS-midlene.

Norge bidrar
Klimaendringer er en felles utfordring som krever koordinert handling og skreddersydd lokale løsninger.

Gjennom EØS-midlene støtter Norge klimatilpasningstilak i flere europeiske land. Det er etablert slike programmer i Tsjekkia, Estland, Ungarn, Litauen, Latvia, Malta, Portugal, Romania og Slovakia.

Registrering og program
For mer informasjon om konferansen, inkludert program og påmelding, besøk arrangørenes nettsider. Registreringen er åpen fram til 1. oktober.

[Last ned programmet]


Konferansen retter seg mot representanter for offentlige etater, frivillige organisasjoner, forskere, politikere, journalister og andre som arbeider med klimatilpasning.

Reisestøtte for journalister og bloggere
For journalister/fotografer/bloggere er det mulig å få tilskudd til reisestøtte begrenset til 1000 euro. Finn ut mer ved å besøke nettsiden til EØS-midlenes sekretariat.


Til toppen