Hvorfor er det ingen som snakker om fisk?

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møtte i dag Arktisk Marint Forum og Næringsforeningen i Tromsø. Her utfordret hun det lokale næringsmiljøet til debatt om en av landets største fremtidsnæringer.

- Regjeringen er bekymret for todelingen i norsk økonomi, og vi ser behovet for å gjøre oss mindre oljeavhengige. Sjømatnæringen og marin sektor peker seg ut som en av de næringene som har potensial til å bli ett av de solide bena vi skal stå på i fremtiden, sa Aspaker. – Likevel får jeg inntrykk av at det blant enkelte er en manglende forståelse for hvorfor vi skal ha en sterk sjømatnæring, utfordret hun forsamlingen.

Hun var opptatt av hvorfor en så viktige næring som den marine næringen ikke er mer synlig her hjemme. Skal sjømatnæringen bli den framtidsnæringen vi ønsker, må den trekke til seg kompetanse og arbeidskraft. Da må næringen snakke et språk som folk utenfor næringen også forstår, og som kan skape bred interesse blant annet hos dem som skal velge seg sjømatnæringen som levevei.  

-Er vi blitt for nærsynte og ikke ser hvilke fantastiske muligheter denne næringen gir oss, spurte fiskeriminister Aspaker i Tromsø i dag.

Til toppen