Hydropower Norway Conference 2019

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg holdt dette åpningsinnlegget på Hydropower Norway Conference i regi av Norwegian Enery Partners (NORWEP) i Oslo 28. mai 2019.

En riktig god morgen alle sammen!

And to our friends coming in from abroad, welcome and good morning!

You are indeed special guests, so please forgive me, as I will continue this opening in Norwegian.

Bak meg ser dere forsidebildet som representerer Olje –og energidepartementet.

Jeg synes dette er et vakkert bilde. Det symboliserer energi, verdiskaping, arbeidsplasser – det gjør Norge til den nasjonen vi er i dag.

Men det er noe vesentlig som mangler for å illustrere energinasjonen Norge – det er vannkraften.

Selv om det ikke har kommet med i dette bildet, la det ikke være noen tvil: Vannkraften har vært, er og vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet vårt.

Som dere vet, uten ryggrad kan man hverken stå eller gå.

Denne betydningen vannkraften har for energinasjonen Norge er altså det jeg skal snakke om i dag.

Og ikke minst, hvordan vi kan legge til rette for at norsk vannkraft fortsatt skal ha en betydning – både i, og utenfor landegrensene.

Men før det, la oss ta et skritt tilbake og se det i det litt større bildet.

For noen år tilbake siden, ble Aftenpostens lesere spurt om å kåre den viktigste norske oppfinnelsen gjennom tidene.

Nei, det var ikke bindersen – heller ikke ostehøvelen,

det var kunstgjødsel som gikk av med en solid seier.

I 1903 klarte Birkeland og Eyde å fremstille nitrogenoksider fra luft ved bruk av elektrisitet i industriell skala – altså vannkraft.

De bidro dermed til å fremstille verdens første nitrogengjødsel.

Ikke bare hjalp dette verden med å få mer mat, oppfinnelsen dannet også grunnlaget for Norsk Hydro.

Siden den gang, i vannkraftens over 100 år lange historie i Norge, har den fortsatt å endre samfunn og bygge opp industri – i tillegg til å være en viktig sektor for seg selv både med tanke på sysselsetting og verdiskaping.

I dag har vi en stabil tilgang på fornybar energi andre land misunner oss når ren og fornybar vannkraft står for 98 prosent av kraftproduksjonen vår.

Vår fornybarandel er 70 prosent – EU har 20 prosent.

Og vi har 50 prosent elektrisitet i energiforsyningen.

Dette vet dere, men det kan aldri gjentas for ofte. Jeg skulle ønske at også flere i media og i det politiske miljøet ga uttrykk for dette.

Som den fornybarnasjonen vi er står vi derfor godt rustet i møtet med en utvikling hvor vi skal møte et økende behov for mer elektrisitet til industri, til nye måter å bruke energi på, og ikke minst, til elektrifiseringen av transportsektoren.

Dette er god nærings- og klimapolitikk i praksis.

Med andre ord, mer kraft til hurtigladere, landsstrøm, datasentre, nye eksportmuligheter i de to nye utenlandsforbindelsene - og mye annet.

For å møte denne utviklingen vil regjeringens kraftpolitikk særlig følge to spor fremover.

Det ene er at vi må legge til rette for utbygging av samfunnsøkonomisk lønnsom fornybar produksjon.

Og her har vi kommet langt, siden vi tiltrådte er gitt konsesjoner som tilsvarer omtrent 14 prosent av normal årsproduksjon.

Det andre hovedmålet er at kraftsystemet må utnyttes effektivt.

Det gjøres nå betydelige investeringer på samtlige nivå i strømnettet blant annet gjennom digitalisering og utenlandskabler.

Vi legger altså til rette for at Norge fortsatt skal være en vannkraftnasjon også fremover.

Men, hovedtemaet for denne konferansen er i all hovedsak den norske vannkraftnasjonen ute i verden.

Som vi så med kunstgjødselet for over 100 år siden, er norsk vannkraft og den kompetansen vi har opparbeidet oss fortsatt relevant.

Vi kan hjelpe verden – og vi kan gjøre forretninger ut av det. Vi kan også ta med oss ny kunnskap hjem for å videreutvikle vår egen vannkraft.

Det er veldig bra at Norwep jobber med den norske vannkraftklyngen som består av leverandører, kraftselskaper, rådgivere, finansinstitusjoner og mange flere. Sammen står vi mye sterkere ute i verden!

Og markedsanalysen er enkel: En voksende verdensbefolkning trenger mer fornybar energi!

I norsk vannkraft sitt møte med verden, tror jeg vi har mye å lære bort.

Det handler om fokus på bærekraft og effektive løsninger, slik at naturinngrepene får minst mulig konsekvenser.

Og ikke minst, at norske selskaper leverer varer og tjenester til vannkraftutbygginger, med verdensledende kvalitet og kompetanse.

Senere i dag skal det være en paneldiskusjon med temaet: "How to make hydropower great again".

Jeg mener at norsk vannkraft har vært "great" i over 100 år.

Og det er viktig å huske at vannkraft er "giganten" blant fornybare energikilder, med om lag 2/3 av fornybar kraftproduksjon og over 16 prosent av verdens totale kraftproduksjon.

La meg forsikre om at denne regjeringen skal jobbe sammen med dere i næringen for å sikre at vannkraft skal være "great" i lang tid fremover.

Og ikke minst at vi har noe å bidra med til verden i møte med fremtidens utfordringer – og muligheter.

Derfor vil jeg avslutningsvis – før jeg dessverre må haste videre-  takke arrangør Norwep:

  • For at jeg fikk komme hit.
  • For at dere samler oss for å diskutere disse viktige temaene.
  • Og for at dere nettopp legger til rette for norsk vannkraft – med sin kompetanse og sine løsninger - ute i verden. OED er stolt av å være partner med dere!

Takk for meg!