Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hytteforbud av hensyn til hyttekommunene

For noen dager siden oppfordret jeg helsepersonell til å ta i bruk videokonsultasjon for å behandle pasienter.

Det er ikke sikkert den oppfordringen det var nødvendig.

Mange har sett muligheten – og grepet den!

Nye tall viser nemlig at det har vært stor vekst i antall videokonsultasjoner i helsetjenesten.

Behandlere over hele landet har sett denne muligheten.

Mellom 4000-4500 av landets 4800 fastleger har videoløsning tilgjengelig, melder Direktoratet for e-helse.

Over 1000 psykologer bruker videokonsultasjon. Tallet er økende.

Slik får flere heldigvis flere hjelp i en tung tid.

Leverandørene har også kastet seg rundt og jobber på spreng for å tilby gode videoløsninger til helsepersonell som trenger det.

Jeg hører at videoleverandøren Confrere har opplevd en mangedobling av antall brukere den siste tiden.

Direktoratet for e-helse har kommet med enkle faglige anbefalinger på sine nettsider for behandlere som ønsker å ta i bruk slike løsninger.

Det er veldig bra

Det ligger nå informasjon på helsenorge.no om hvordan man kommer i kontakt med helsetjenesten på video.

*****

Det finnes mange som ikke bestiller time hos lege eller psykolog – men som trenger noen å snakke med.

Jeg tenker på barn og unge som er bekymret og redde akkurat nå.

Her er det også mange som har kastet seg rundt og stablet nye tilbud på beina. Både i frivillig og offentlig sektor.

Universitetssykehuset i Nord-Norge tilbyr nå videosamtalesamtaler med barn og unge som er engstelige.

Avdelingsleder Børge Mathiassen sier det slik til NRK:

"Vi vil bidra med de ressursene vi har, til beste for samfunnet. Så vi håper det kan være til hjelp for dem som har behov for det."

Jeg håper dette kan være til inspirasjon for flere!

I dag vil jeg takke barn og unge som er hjemme, og som savner vennene sine og klassekameratene på skolen.

De gjør en innsats ved å bli hjemme!

*****

Vi jobber for fullt – på mange måter og mange områder – med å skaffe utstyr for helsepersonell på sykehus og i kommuner.

I dag vil jeg rette en stor takk til tannlegene som har gitt beskyttelsesutstyr til sine kolleger i andre deler av helsetjenesten.

Jeg har en annen god nyhet å komme med også.

Utenriksdepartementet har jobbet intenst de siste dagene med å finne en løsning på forordningen som førte til at EU-land hadde restriksjoner på eksport av smittevernutstyr til Norge og EØS-landene.

Nå har EU-kommisjonen besluttet å innlemme EFTA/EØS-landene i forordningen.

Det ble formidlet fra EUs side at det ikke hadde vært meningen å utelukke EØS-landene, men at forordningen hadde kommet på plass meget raskt, og at dette elementet dessverre var oversett. Det rettes opp nå. 

Dette betyr at Norge vil bli behandlet på lik linje med EUs medlemsland.

Det viser at EU og EØS/EFTA-landene står sammen i den vanskelige situasjonen vi alle opplever.

Gitt at kritisk utstyr nå vil eksporteres fritt fra EU-landene til Norge, vil jeg også understreke at dette materialet ikke vil bli re-eksportert fra Norge til land utenfor EU, men benyttes til å dekke et prekært behov i helsesektoren i Norge.   

Dette er veldig viktig!

*****

Jeg har en god nyhet til!

Vi ser at folk forstår og følger rådene for å unngå smittespredning.

I går kunne jeg fortelle at hele 100 prosent av de spurte i Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse svarer at de vet hvordan de kan begrense smitte.

I dag kan jeg fortelle at folk også følger rådene om å holde seg hjemme.

Tall som FHI har fått fra Telenor, viser at det har vært en nedgang i reiser mellom kommuner på om lag 60-65 prosent på hverdager.

Folk forstår og følger rådene for ikke å spre smitte.

De er med på den store dugnaden!

****

Så til en nyhet som ikke alle kommer til å synes er god.

Dette er en beslutning som jeg til det siste hadde håpet vi ville slippe å ta.

Vi forbyr nå opphold på hytter utenfor egen hjemkommune.

Jeg er veldig glad for alle de hyttefolkene har fulgt oppfordringen om å dra hjem. Men mange har ikke gjort det.

Små hyttekommuner melder om at de fortsatt har mange flere mennesker i kommunen enn innbyggerne sine.

Syv av ti fylkesmenn anbefalte oss i dag å gjøre dette.

Jeg hører hyttegjester si at de vil bli på hytta fordi de ikke blir utsatt for smitte ved å være der.

Men vårt ønske om å få hyttefolket hjem, handler ikke om dette.

Det handler om hensynet til de små kommunene.

Fordi de små hyttekommunene ikke har kapasitet til å ta seg av syke hyttefolk i tillegg til sine egne innbyggere.

Vi kommer med få unntak – som kan bidra til å begrense smittespredning.

Der familier har en smittet i husstanden, kan friske familiemedlemmer som må være i karantene, oppholde seg på hytta.

Den som er smittet, må holde seg hjemme.

Dette vil forhindre at friske familiemedlemmer smittes gjennom bruk av samme bad og samme kjøkken.

Det vil ikke være noen dispensasjonsmuligheter.

Loven vil inneholde unntakene, som vil være lette å forstå.

****

Så til de vanskeligste beslutningene vi vil til å stå overfor i tiden som kommer.

Presset på helse- og omsorgstjenesten vår kommer til å øke.

Det stiller oss overfor vanskelige beslutninger.

Dette er ikke nytt.

Hver eneste da tas det vanskelige beslutninger i helsetjenesten vår.

Men i tiden som kommer vil det bli flere.

De som skal ta disse beslutningene skal vite at de har helsemyndighetene og meg i ryggen.

Behandlinger som kan avlyses uten at det medfører varig helseskade for pasienten – kan bli avlyst.

Helsedirektoratet lager nå – i tett samarbeid med Legeforeningen retningslinjer som skal være til hjelp i tiden som kommer.

De skal være til støtte for alle de tusener i helsetjenesten som skal ta de vanskelige beslutningene vi vet kommer.

Nå offentliggjør vi en versjon av disse retningslinjene som ikke er ferdig. Det gjør vi fordi vi ønsker innspill og reaksjoner.

Vi kunne lagt fram en endelig versjon, men da hadde vi gått glipp av viktige innspill. Derfor velger vi å gjøre det slik.

 

Til toppen