Hytteeierne i Sverige fikk ikke medhold i Høyesterett

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Høyesterett har avsagt dom i hyttesaken. Seks personer med fritidseiendom i Sverige fikk ikke medhold i at plikten til å gå i karantene etter ankomst fra Sverige var ugyldig eller ikke kunne gjøres gjeldende for dem.

Høyesterett ga ikke de seks personene med fritidseiendom i Sverige medhold i at plikten til å gå i karantene etter ankomst fra Sverige var ugyldig eller ikke kunne ikke gjøres gjeldende for dem dersom de reiste til sine boliger i Sverige uten å bruke kollektivtransport og uten å ha nærkontakter utover sitt eget reisefølge i Sverige.

Høyesterett slår fast at tiltakene grep inn i retten til respekt for hjemmet etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Tiltakene grep også inn i retten til fri kapitalbevegelse etter EØS-avtalen. Høyesterett mener disse rettighetene likevel ikke var krenket, fordi inngrepene var berettigede.