I 2050 kan jordbruks‐ og matsektoren omsette for 230 milliarder

En ny rapport viser at norsk jordbruks- og matsektor kan omsette verdier for 230 milliarder kroner i 2050. Det er anslagsvis 100 milliarder mer enn i dag.

Rapporten «Jordbrukets bidrag til bioøkonomien» fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) illustrerer vekstpotensialet i norsk jordbruks- og matsektor ved å beregne effekten av markedsvekst og ulike alternativer for import. Dersom importen reduseres med tre prosent årlig fram mot 2050, kan omsetningsverdien bli mer enn 230 milliarder årlig. Regnestykket forutsetter en økt og mer effektiv matproduksjon på norske arealer, mindre import, produktutvikling, mindre svinn og bedre utnyttelse av restråstoffer.

Hvis beregningene for jordbruks‐ og matsektoren legges sammen med tidligere anslag som er gjort for hav og skog, kan bidragene fra disse sektorene til bioøkonomien være rundt 1000 milliarder korner årlig i 2050. Den nye rapporten baserer seg på beregninger som er sammenlignbare med de forutsetningene som ligger til grunn for skog- og havbruksnæringens tall. 

Til toppen