Historisk arkiv

I tjeneste for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen lanserer i dag en handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste.

Handlingsplanen "I tjeneste for Norge" skal styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner. For justissektoren vil planen inkludere tiltak rettet mot

·        politipersonell, som bidrar med kapasitetsbygging av politi i ulike land,

·        personell i den såkalte styrkebrønnen, som driver opplæring i utøvende dommervirksomhet, påtalearbeid og opplæring i fengselsdrift, og

·        personell i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som er støtteressurs for FN og andre internasjonale organisasjoner.

Planen, med en rekke tiltak, finner du her.

Mer om handlingsplanen finner du på Forsvarsdepartemenets sider.

Til toppen