Historisk arkiv

I tjeneste for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen lanserer i dag en handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste.

Handlingsplanen "I tjeneste for Norge" skal styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner. For justissektoren vil planen inkludere tiltak rettet mot

·        politipersonell, som bidrar med kapasitetsbygging av politi i ulike land,

·        personell i den såkalte styrkebrønnen, som driver opplæring i utøvende dommervirksomhet, påtalearbeid og opplæring i fengselsdrift, og

·        personell i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som er støtteressurs for FN og andre internasjonale organisasjoner.

Planen, med en rekke tiltak, finner du her.

Mer om handlingsplanen finner du på Forsvarsdepartemenets sider.