Møte i den internasjonale kontaktgruppen for Afghanistan

Norge er vertskap for møtet i den internasjonale kontaktgruppen (ICG) for Afghanistan 12. desember. - Norges deltakelse i den internasjonale innsatsen i Afghanistan er langsiktig og omfattende. Møtet i Oslo er en viktig anledning for fortsatt dialog med Afghanistan og sentrale aktører om en bedre og mer tilpasset internasjonal innsats, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Møtet finner sted i Oslo 12. desember 2017 med vel 80 deltakere fra mer enn 40 land. Kontaktgruppens mandat er å være forum for politisk koordinering av den mangfoldige sivile støtten og sikkerhetsstøtten fra det internasjonale samfunn i Afghanistan. Møtet ledes av Afghanistans viseutenriksminister Hekmat Karzai og Tysklands spesialutsending Markus Potzel. Norges utenriksråd Wegger Strømmen åpner møtet.

- Den omfattende norske bistandsinnsatsen er en viktig del av vår støtte til stabilitet og utvikling i Afghanistan. Norge gir betydelig støtte til utdanning, utvikling av landsbygda og godt styresett. Bedring av kvinners stilling og bekjempelse av korrupsjon er viktige tverrgående prioriteringer, sier Halvorsen.

Norske spesialsoldater gir et viktig bidrag til opplæring av afghansk spesialpoliti som en del av Natos Resolute Support Mission. Norge bidrar også til arbeidet for en inkluderende, afghansk-ledet fredsprosess med regional og internasjonal støtte.

Siden forrige møte i kontaktgruppen har USA lansert sin nye strategi for Sør-Asia som innebærer fortsatt amerikansk støtte til afghanske myndigheter og sikkerhetsstyrker ved bruk av diplomatiske, økonomiske og militære midler. Arbeidet for en fredsprosess er en viktig del av strategien, og USA ønsker større innsats fra regionale aktører. Dette er i tråd med norske prioriteringer.

På givermøtet i Brussel og Natos toppmøte i Warszawa i 2016 lovet det internasjonale samfunn fortsatt omfattende støtte til Afghanistan. Norge har forpliktet seg til å bidra med inntil 700 millioner kroner i årlig bistand til Afghanistan til og med år 2020, forutsatt at afghanske myndigheter følger opp forpliktelser om reform, inkludert styrket innsats mot korrupsjon og styrking av kvinners rettigheter.

Til toppen