Aktuelt

Nyheter

 • Fiskeri- og havministeren til Tromsø 1. februar

  Pressemelding Dato: 31.01.2023

  Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran besøkjer Tromsø 1. februar. Skjæran skal delta på konferansen Arctic Frontiers. I tillegg skal fiskeri- og havministeren mellom anna delta på eit arrangement saman med studentar frå UIT på forskingsskipet Beret Paulsdatter.

 • Ber Nav prioritere å få flere fra utsatte grupper i arbeid

  Pressemelding Dato: 31.01.2023

  Til tross for at etterspørselen etter arbeidskraft er høy, sliter flere med å komme i jobb. Regjeringen ber Nav prioritere innsats mot dem som er særlig utsatte i arbeidsmarkedet, og som trenger bistand for å komme i arbeid.

 • – Her skal den norske kulturarven bevares til evig tid

  Pressemelding Dato: 31.01.2023

  I Arkivverket og Nasjonalbibliotekets nye fjellanlegg i Mo i Rana skal den norske kulturarven bevares trygt de neste tusen årene ved hjelp av avanserte tekniske løsninger. Nå står det enorme anlegget klart, og tirsdag 31. januar ble det åpnet av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 • Utredning om fremtidens apotek

  Nyhet Dato: 31.01.2023

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fikk overlevert Apoteklovutvalgets utredning og forslag til endringer i apotekregelverk.

 • Klager på vedtak om gaupejakt er ferdig behandlet

  Nyhet Dato: 31.01.2023

  Klima- og miljødepartementet har behandlet to klagesaker om kvotejakt på gaupe for 2023. Gaupejakten starter 1. februar og det er åpnet for jakt på 51 dyr.

 • Statssekretær Westberg til Stavanger

  Nyhet Dato: 31.01.2023

  Wenche Westberg, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet er torsdag 2. februar i Stavanger hvor hun deltar på Fagdag for norsk mat og finalen i Det Norske Måltid.

Flere nyheter

Taler og innlegg

Flere taler og ytringer

Nett-tv

 • Nett-tv

  Kunnskapsministeren tek imot delrapport frå utvalet for kvalitetsutvikling i skulen

  Sending 31.01.2023, 08.30

  Kva er styrkane og svakheitene med dagens system for kvalitetsvurdering i skulen? Dette er eitt av spørsmåla vi får svar på i delrapporten som kunnskapsminister Tonje Brenna mottar tysdag 31. januar.

 • Nett-tv Framlegging av apoteklovutvalet si utgreiing

  Sending 31.01.2023, 12.00

  Tysdag 31. januar mottar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol utgreiinga frå regjeringa sitt apoteklovutval.

 • Nett-tv Helsepersonellkommisjonen legg fram si utgreiing torsdag 2. februar

  Sending 01.02.2023, 10.00

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil torsdag 2. februar motta NOU-en frå regjeringa sin Helsepersonellkommisjon. Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) deltar også ved overleveringa.

 • Nett-tv Energikommisjonen legg fram sin rapport

  Sending 01.02.2023, 10.00

  Onsdag 1. februar leverer Energikommisjonen sin rapport til olje- og energiminister Terje Aasland. Ei hovudoppgåve for kommisjonen har vore å vurdere kva som er dei grunnleggjande dilemmaa i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050, og korleis ulike politiske val kan påverke den langsiktige utviklinga i norsk kraftforsyning.

 • Nett-tv Inviterer til stormøte om sirkulær økonomi

  Sending 03.02.2023, 10.00

  Klima- og miljøministeren og næringsministeren inviterer til stormøte om sirkulær økonomi fredag 3. februar 2023. Inviterte er bransjeorganisasjoner, representanter fra næringslivet og offentlig forvaltning, virkemiddelaktører og klima- og miljøorganisasjoner.

 • Nett-tv Felles fremlegging av trussel- og risikovurderinger

  Sending 13.02.2023, 11.30

  Mandag 13. februar 2023 legger Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem sine åpne trussel- og risikovurderinger.

Flere sendinger

Svar til Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.