Norge bidrar med 2,7 milliarder kroner til Verdensbankens fond for de fattigste landene

Verdensbanken trapper opp kampen mot fattigdom. Fra juli 2017 til juni 2020 vil Norge bidra til dette arbeidet med 2,7 milliarder kroner til Verdensbankens fond for de fattigste landene (International Development Association - IDA).

De mer enn 50 giverlandene til Verdensbankens IDA-fond har forhandlet og forpliktet seg til å bidra med 27,2 milliarder USD i løpet av treårsperioden fra juli 2017 til juni 2020. Fondet skal bidra til fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling i de fattigste landene, de fleste i Afrika. For første gang vil IDA-fondet blande giverbidrag og Verdensbankens egne ressurser med finansiering fra kapitalmarkedet. På den måten maksimeres den økonomiske støtten til låntagerne: for hver dollar giverne bidrar med, går tre dollar ut fra IDA. Målet er at fondet skal nå et totalt nivå på 75 milliarder dollar over tre år.

- Globalt samarbeid og partnerskap har bidratt til vekst og fattigdomsreduksjon i løpet av de siste 25 årene. Verdensbankens utviklingsfond står i en særstilling når det gjelder bistand til de fattigste landene i verden, sier utenriksminister Børge Brende.

Det bor 1,3 milliarder mennesker i de fattigste landene. IDA-fondet er Verdensbankens viktigste virkemiddel i kampen for bærekraftig utvikling og kampen mot ekstrem fattigdom. De nye bidragene vil bli brukt til følgende tiltak:

  • Grunnleggende tjenester innen helse og ernæring for opptil 350 millioner mennesker
  • Finansielle tjenester for 4-6 millioner mennesker
  • Sikre fødsler hjulpet av faglærte helsearbeidere for inntil 11 millioner kvinner
  • Rene vannkilder for opptil 45 millioner mennesker
  • Opplæring av 9-10 millioner lærere til over 300 millioner barn
  • Vaksinasjon av 130-180 millioner barn
  • Bedre statistisk kapasitet i 30 land
  • En økning i antall registrerte skattebetalere i 8-12 land
  • Ekstra fornybar energiproduksjon på opptil 5 GW

Fondet vil doble støtten til land preget av sårbarhet, konflikt og vold. Støtten til flyktninger, verts-samfunn, kriserespons og pandemiberedskap vil bli økt. Det vil bli etablert en ny ordning for å mobilisere privat kapital og øke bistanden til næringsutvikling.

- Jeg er fornøyd med at giverlandene under påfyllingsforhandlingene ble enige om å doble støtten til sårbare stater, øke støtten til konfliktforebygging og kriserespons og å etablere en egen ordning for flyktninger og beredskap til Syria, sier utenriksminister Børge Brende.

- Norge har hatt en lederrolle under forhandlingene om IDA18. Norge har fokusert på bekjempelse av klimaendringene, årsaker til konflikt og sårbarhet og fremmet likestilling. Norge har også støttet utviklingen av en egen ordning for privat sektor. Dette vil styrke innsatsen for næringsutvikling i de fattigste landene, sier Axel van Trotsenburg, visepresident i Verdensbanken med ansvar for utviklingsfinansiering.

Til toppen