IEA ministermøte i Paris

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsråd Lien deltok tirsdag på ministermøte i Det internasjonale energibyrået (IEA).

Et tyvetalls ministre var samlet i Paris tirsdag i regi av Det internasjonale energibyrået.

På møtet diskuterte deltakerne hvordan teknologi kan drive frem en mer bærekraftig energiutnyttelse og forsyning. Videre hvordan landene kan videreutvikle sitt arbeide for å oppnå energisikkerhet, samt hvordan organisasjonen, gjennom å involvere ikke-medlemsland, kan forbli relevant når verdens energibruk dreier stadig mer bort fra medlemslandene. 

IEAs ministermøte fant sted i et Paris i sorg, og kun to uker før klimatoppmøtet i Paris. 

Statsråd Lien kondolerte i sitt innlegg alle berørte. For å uttrykke medfølelse og sympati med de som ble rammet av terrorangrepene signerte han også en kondolanseprotokoll. Ministermøtet ble innledet med ett minutts stillhet.

Gass i det fremtidige energisystem

Statsråd Lien la i sitt innlegg vekt på  den viktige rollen gass kan spille i det framtidige energisystemet. 

- Norge støtter IEAs viktige arbeid som en kunnskapsbank for verdens energiutvikling, samt som en sentral premissleverandør for en rasjonell utforming av energipolitikk. En faktabasert politikk vil være bra for forbrukslandene, og bra for et produsentland som Norge. Det vil blant annet gi fordeler til gass både som erstatning for kull og som støtte for variable fornybare energikilder som sol og vind. Gass kan bidra både til å redusere globale klimagassutslipp og til en sikker og pålitelig energiforsyning, sier olje- og energiminister Tord Lien. 

F.v United States Secretary of Energy, Dr. Ernest Moniz og generalsekretær i IEA, Fatih Birol.

IEA styrker nå samarbeidet med land utenfor OECD, og Mexico har søkt om medlemskap i IEA. Samtidig er det enighet om å styrke Kina og IEAS samarbeid gjennom en assosieringsavtale.

Kommissær for klima og energi i EU Miguel Arias Cañete og Tord Lien.