IEA presenterte sine analyser av gassmarkedet og energiinvesteringer

Laszlo Varro og Peter Fraser fra Det internasjonale energibyrået (IEA) presenterte tirsdag morgen IEAs siste rapporter om det globale gassmarkedet og globale investeringer i energimarkedet.

Rapporten World Energy Investment 2017

For rundt 80 tilhørere i olje- og energidepartementet la de frem sine prognoser for gassetterspørsel, -tilbud og -handel fra rapporten Gas 2017, og gikk gjennom utviklingen i globale investeringer i energimarkedet i 2016 fra rapporten World Energy Investment 2017. Etter presentasjonene ble det åpnet for spørsmål fra salen og det ble en god diskusjon med tilhørerne. 

I presentasjonen av gassmarkedet, trakk IEA frem at gassmarkedet står overfor store endringer i tiden som kommer. De neste få årene kommer det mye LNG på det globale markedet. Etter denne bølgen er det imidlertid svært få nye investeringer som er planlagt.

Gassetterspørselen globalt fortsetter å øke. Det er industriell bruk (kjemisk industri og gjødsel) som driver veksten i etterspørselen, først og fremst i Asia. 

I presentasjonen av energiinvesteringene, påpekte IEA at investeringer i energi falt i 2016, for andre år på rad. Olje- og gass representerer rundt 40 prosent av totale energisektorinvesteringer, til tross for at bransjen har vært gjennom store kutt de siste par årene. I 2017 ser det, ifølge IEA, ut til at olje og gassektorinvesteringene globalt vil øke. 

Her kan du se IEAs presentasjon av Gas 2017 

Her kan du se IEAs presentasjon av World Energy Investment 2017 

Til toppen