Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

IEA presenterte nye analyser av gassmarkedet

Ferske tall fra Det Internasjonale Energibyrået (IEA) viser at gass var den energiformen som økte mest i 2018, og stod for 45 prosent av økningen i energietterspørselen.

'
Peter Fraser fra IEA fortalte om utsiktene for gassmarkedet de neste fem årene i Olje- og energidepartementet 22. oktober 2019. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Rundt 75 deltakere var tilstede på et energimarkedsseminar i Olje- og energidepartementet, der IEA la fram sine siste rapporter om det globale gassmarkedet og gassens rolle.

Peter Fraser og Peter Zeniewski fra IEA presenterte prognoser for etterspørsel, tilbud og handel med naturgass fra rapporten Gas 2019, og gikk gjennom de viktigste funnene fra spesialstudien The Role of Gas in Today’s Energy Transitions.

I presentasjonen av gassmarkedet trakk IEA frem at gassetterspørselen globalt fortsetter å øke. I 2018 var gass den energiformen som økte mest, og stod for 45 prosent av økningen i energietterspørselen. Gass bidro til å redusere luftforurensning og begrense økningen i energitilknyttede CO2-utslipp ved å erstatte kull i kraftproduksjon, varmeproduksjon og industri.

IEA forventer solid vekst de neste fem årene, i alle regioner. Størst blir veksten i Asia, ført an av Kina. Industriell bruk av gass forventes å stå for over 45 prosent av veksten i global gassetterspørsel over de neste fem år. EUs importbehov for gass vil øke ettersom egenproduksjonen av gass fortsetter å falle.

I presentasjonen av gassens rolle i energiomleggingen trakk IEA frem at gass har en viktig rolle å spille i klimapolitikken ved at den kan bidra til å støtte utfasing av kull. Gass har halvparten så store CO2-utslipp som kull når den brukes til å produsere strøm. Skifte fra kull til gass har ifølge IEA gjort at man har unngått utslipp på 500 millioner tonn CO2 siden 2010. Skifte fra kull til gass har også bidratt til å bedre luftkvaliteten, særlig i Kina.

Les mer:

Her kan du se IEAs presentasjon av Gas 2019

Her kan du se IEAs presentasjon av The Role of Gas in Today’s Energy Transitions

 

Til toppen