Ikke konkludert om Utsirahøyden

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Kraft fra land vurderes av selskapene ved alle nye utbygginger på norsk sokkel. Samtidig må blant annet hensynet til tiltakskostnadene ivaretas. Regjeringen tar stilling til spørsmål om bruk av kraft fra land ved behandlingen av de enkelte utbyggingene, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Regjeringen har ikke tatt noen beslutning om kraft fra land til Utsirahøyden.

- Kraft fra land vurderes av selskapene ved alle nye utbygginger på norsk sokkel. Samtidig må blant annet hensynet til tiltakskostnadene ivaretas. Regjeringen tar stilling til spørsmål om bruk av kraft fra land ved behandlingen av de enkelte utbyggingene, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Departementet har fulgt opp de pågående utredningene av å forsyne den sørlige delen av Utsirahøyden med kraft fra land. Den områdeløsningen for kraft fra land som rettighetshaverne i de aktuelle feltene har arbeidet med, har vært basert på en egen plattform til havs. Denne løsningen viser seg nå å bli mange milliarder kroner dyrere enn tidligere antatt. Dette er opplysninger Regjeringen vil drøfte hvordan den skal forholde seg til.

- Sverdrup skal drives med kraft fra land fra produksjonsstart i 2019. Dette ligger til grunn for selskapenes konseptvalg og det videre arbeidet med utbyggingsplanen som er planlagt innsendt til myndighetene tidlig i 2015, sier Lien.