Ikke nære bånd til oljevirksomheten

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Miljøverndepartementet

Dagsavisen gjengir fredag en påstand fra ABC Nyheter om at jeg skal ha nære bånd til oljevirksomheten. Jeg vil gjerne avkrefte det med en gang.

Av klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

Dagsavisen gjengir fredag en påstand fra ABC Nyheter om at jeg skal ha nære bånd til oljevirksomheten. Jeg vil gjerne avkrefte det med en gang.

I egenskap av å være fylkesrådmann i Vest-Agder har jeg sittet i styringsgruppa for NCE NODE. Nå gjør jeg selvsagt ikke det lenger. NCE NODE er en næringsklynge for teknologibedrifter som har olje- og gassnæringen som kunde.

For regjeringen er det viktig at teknologiutviklingen bidrar til å løse klima- og miljøutfordringene. Regjeringen vil derfor styrke satsingen på forskning og miljøteknologi, blant annet gjennom å øke avkastningen fra miljøteknologifondet. Uten næringslivet og teknologibedriftene med på laget, kommer vi ingen vei med å få ned klimagassutslippene.