Ikke prøvesvar på kugalskap før neste uke

Veterinærinstituttet venter på prøvesvar for å få bekreftet om en ku har BSE (kugalskap). Svarene kommer tidligst i midten av neste uke.

Tirsdag 20. januar ble det meldt inn et mistenkt tilfelle av BSE (kugalskap), etter at det ble testet positivt for BSE i hjerneprøver av dyret. De endelige prøvesvarene kommer fra EUs referanselaboratorium i England i neste uke, noe senere enn tidligere antydet. 

Mattilsynet opprettholder rutinemessig beredskap og gjennomføring av nødvendige tiltak. Ingen dyr kan komme inn eller ut av gården det gjelder. Ytterligere 4 dyr er lokalisert av føre-var-hensyn, og disse vil Mattilsynet ta prøver av. Disse er lokalisert, og flyttes ikke før endelig diagnose er avklart. Det er ingen fare for smitte fra dyr til dyr, og det er heller ingen grunn til bekymring for inntak av kjøtt eller melk, sier Mattilsynet. 

Til toppen