Sikrer drift av ikke-statlige lufthavner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samferdselsdepartementet inngår avtale med lufthavnene Stord, Notodden og Ørland om kompensasjon av kostnader til drift, for femårsperioden 2016-2020

- Vi sikrer nå at disse ikke-statlige lufthavnene fortsatt vil være en del av det norske flytransportnettet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kompensasjonen til Stord lufthavn begrenses til 19,7 millioner kroner per år. Kompensasjonen til Notodden flyplass begrenses til 6,8 millioner kroner per år. Kompensasjonen til Ørland lufthavn begrenses til 2 millioner kroner per år.

Ny ordning i 2016
Fra 1. januar 2016 ble det innført en ny tilskuddsordning til ikke-statlige flyplasser, som erstatter tidligere ordninger. Tilskuddet vil være omtrent som i dag, men kriteriene for å kunne motta tilskudd er endret. De ikke-statlige lufthavnene Ørland, Stord og Notodden ble i  2015 invitert til å søke om femårig tilskudd fra den nye ordningen.  

Les mer om den nye tilskuddsordningen.

Søknadsprosess
Søknadene fra Stord, Notodden og Ørland er vurdert opp mot følgende søknadskriterier:

•             Rute- og/eller chartertrafikk med minst en daglig avgang fem dager i uken eller   tilsvarende trafikknivå på månedlig eller årlig basis.

•             Driftsbudsjett i balanse etter offentlig støtte og eventuelt bidrag fra eiere.

•             Tilskudd fra staten må være avgjørende for driften av lufthavnen.

•             Lufthavnen må ha en viss regional betydning.

•             Passasjerer må ha minst en times reisevei til en statlig lufthavn eller til en annen ikke-statlig lufthavn uten tilskudd.