Historisk arkiv

Ikke bedre kommuneøkonomi med Arbeiderpartiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Innlegg av statssekretær Just Hjalmar Johansen sendt alle landets aviser 26. mai 2005

Statssekretær Just Hjalmar Johansen (H), Kommunal- og regionaldepartementet

Ikke bedre kommuneøkonomi med Arbeiderpartiet

Innlegg sendt alle landets aviser 26. mai 2005

Flere ordførere har i aviser hevdet at Arbeiderpartiets alternative forslag til statsbudsjett for årene 2003 til 2005 samlet sett ville gitt kommunesektoren 5 milliarder kroner mer enn det Stortinget vedtok. Opplysningene er basert på svarbrev av 27. april fra kommunalministeren til stortingsrepresentant Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Tallet er basert på at Arbeiderpartiets påplusninger for hvert år er summert. Denne beregningen er ikke foretatt i kommunalministerens svarbrev. Kommunesektorens inntekter i 2005 ville ikke vært 5 milliarder kroner høyere med Arbeiderpartiet ved makten i perioden. Arbeiderpartiet har ikke anvist dekning for denne påplusningen. Det er også grunn til å minne om at Arbeiderpartiet inngikk en budsjettavtale om 2004-budsjettet. Dette innebar mindre penger til kommunene enn Arbeiderpartiet opprinnelig foreslo. Samlet inntekt for kommunene over tre år har vært om lag 650 milliarder kroner. Ap sine forslag i samme periode utgjør derfor en økning på ca. 0,7 prosent.

Det er viktig å understreke at kommuneøkonomi ikke bare avhenger av inntektene, men også av at utgiftene ikke løper løpsk. I perioden 2002 til 2004 falt Norges Banks styringsrente med over 5 prosentpoeng. For kommunesektoren med en netto gjeld på 80 milliarder kroner har dette ført til lavere renteutgifter. Regjeringens samlede økonomiske politikk har ført til et lavt rentenivå, som igjen har ført til betydelig reduksjon i kommunenes utgifter. Som følge av en lav rente har også næringslivet og privatøkonomien hatt fordeler av politikken. En slik fordel ville vært uaktuell med Ap sin økonomiske politikk.

Til toppen