Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ikrafttredelser på helse- og omsorgsområdet

Følgende lover og regler trer i kraft fra og med 1. juli på helse- og omsorgsområdet.

Ny helsetilsynslov: Utvidelsen av plikten til å varsle Helsetilsynet om alvorlige hendelser utvides til også å gjelde de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Samtidig får pasienter og pårørende en rett til å varsle slike hendelser.

- Å følge opp feil og lære av feil er helt avgjørende for å gjøre tjenestene bedre og pasientene tryggere. Tidligere har det bare vært sykehusene som var pliktige til å varsle. Nå utvider vi plikten til å varsle til å omfatte kommuner og private som yter helse- og omsorgstjenester. Pasienter og pårørende får også rett til å varsle Helsetilsynet om alvorlige hendelser, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Ny pasientjournalforskrift: Forskriften er bedre tilpasset digitale journaler og EUs nye personvernforordning.

Endringer i smittevernloven: Endringene innebærer blant annet at det er vedtatt krav som skal vurderes ved iverksetting av smitteverntiltak, en presisering av plikten til å gi og ta imot personlig smittevernveiledning, samt enkelte endringer i reglene om tvangsbruk etter smittevernloven for blant annet for å kunne fatte hastevedtak om isolering, få raskere saksgang i smittevernnemnda, og for å tydeliggjøre reglene for behandling ved resistensproblematikk.

Til toppen