Ikrafttredelser på helseområdet 1. juli 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra om med 1. juli er det flere regelendringer på helseområdet, blant annet lov om endring av juridisk kjønn og endringer i alkoholloven som tillater produsenter å selge egenprodusert alkohol over 4,7 volumprosent, også kjent som gårdssalg.

Lov om endring av juridisk kjønn

Loven innebærer at personer over 16 år får rett til å endre juridisk kjønn uten at det stilles krav om en bestemt diagnose eller gjennomgått medisinsk behandling. Les mer om endring av juridisk kjønn

Utsalg av egenprodusert alkohol

Endringer i alkoholloven gjør det mulig for produsenter å selge egenprodusert alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol direkte fra eget utsalgssted.

Ordningen omfatter kun produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen som for eksempel eplesider og pærevin. Ordningen omfatter ikke øl, brennevin og vin laget av druer. Disse produktene kan kun selges fra Vinmonopolet.

Les mer om ordningen for gårdssalg

Rett til sykehjem eller tilsvarende bolig

Fra 1. juli lovfestes retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Loven tydeliggjør at brukeren har rett til opphold på sykehjem dersom en faglig vurdering viser at dette er det eneste tilbudet som sikrer ham eller henne forsvarlige tjenester. Den behandlende legens vurderinger vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget når kommunen tildeler plasser på sykehjem eller tilsvarende bolig.

Kommunene gis tid til å vedta kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsplass i kommunen og på andre måter innrette seg etter lovkravene før pasientenes og brukernes rettigheter ikraftsettes. Kommunens plikt og hjemmel til å gi forskrifter etter ny lov settes derfor i kraft fra 1. juli 2016. Målet er å få hele ordningen i kraft i løpet av 2017.

Les mer om rett til sykehjem eller tilsvarende bolig

HPV-vaksine

Endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og forskrift om nasjonalt vaksinasjonsregister innfører opphentingsprogrammet for HPV-vaksinen som gir jenter/kvinner opp til 26 år rett på vaksinen og en plikt for kommunene til å tilby den.

Les mer om HPV-vaksinen hos Folkehelseinstituttet

Endringer i psykisk helsevernlov

Lovendringene gir psykiatriske sykehus for døgnopphold adgang til å innføre rutinekontroll når pasientene ankommer institusjonen.