Utanriksministeren deltek på eit AHLC-møte

Sted:

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) på eit møte i Gjevarlandsgruppa for palestinarane (AHLC). Noreg har formannskapet i gruppa. Det vert eit pressemøte (også digitalt) etter møtet. 

Sjå eigen presseinformasjon.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide (mobil +47 95 72 65 10, trude.maseide@mfa.no