Utanriksministeren besøkjer Forsvaret i Bodø

Sted:

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide besøkjer Forsvarets operative hovedkvarter saman med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Dei vil få ein brief om Forsvarets omfattande arbeid med evakueringa frå Kabul og det norske feltsjukehuset sitt bidrag.

Utanriksministeren ønskjer å få takke Forsvaret for heilt naudsynt og avgjerande bistand med å få norske borgarar og andre som trong vern trygt ut av Kabul.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide, 95 72 65 10