Utanriksministeren deltek på eit møte med Europautvalet

Sted:

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på eit digitalt møte med Stortingets europautval (SEU). 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02