Utanriksministeren deltek på ein konferanse i München

Sted: München, Tyskland 

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på den årlege tryggleikskonferansen i München (Munich Security Conference, MSC).

Sjå eigen presseinformasjon

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide (med på reisa), mobil: 95 72 65 10, e-post: [email protected].