Utanriksministeren deltek på eit Sipri-arrangement

Sted:

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på det digitale høgnivåarrangementet «Climate security: Looking back, heading forward», skipa til av Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).

Sjå meir på arrangørane si heimeside.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02