Utanriksministeren deltek på ein kommentatorfrukost

Sted: Parkveien 45, Oslo

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på ein kommentatorfrukost. Tema er FNs tryggingsråd og valet i USA. 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide, 95 72 65 10