Utanriksministeren deltek på konsultasjonar med UNCHR

Sted:

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek (digitalt) på dei årlege bilaterale konsultasjonane med FN sin høgkommissær for flyktningar, UNCHR.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02