IMFs Artikkel IV-konsultasjon for 2021 er ferdigbehandlet

IMFs delegasjon til Norge overleverte den 26. april sin vurdering av norsk økonomi og norsk økonomisk politikk til regjeringen. Den fullstendige rapporten er nå ferdigbehandlet av IMFs styre.

IMFs delegasjon ble ledet av Peter Dohlman.