Importerte jordbærsorter gir lengre sesong

Jordbærsesongen er utvidet etter Landbruks- og matdepartementet åpnet for import av jordbærplanter i fjor. Importsortene gir større avlinger og pene bær.

Landbruks- og matdepartementet åpnet for import av jordbærplanter fra EU fra januar 2015. Bakgrunnen var ønske fra store deler av næringa. Endringene i plantehelseregelverket stiller samtidig spesielle vilkår for å unngå introduksjon og spredning av jordbærskadegjørere.

De nye remonterende sortene setter blomster og bær gjennom hele sesongen og kan produsere tre ganger så mye som dagens sorter. Nå høstes jordbær langt ut i september, så lenge det er nok lys og god temperatur.

Utvikler nye jordbærsorter                          

Graminor utvikler nye jordbærsorter som tilpasses norsk klima. Sortene er mer vinterherdige, gir god avling, har god smak og er mer resistente mot skadegjørere enn dagens sorter. Når jordbæret er sterkt mot skadegjørere, bidrar dette til at man kan redusere plantevernbruken. I 2015 var 36 prosent av jordbærene på markedet produsert i Norge, og nordmenn spiste i gjennomsnitt 3,16 kg jordbær per person, viser tall fra Opplysningskontoret for frukt og bær.

 

Jordbærsesongen er utvidet etter Landbruks- og matdepartementet åpnet for import av jordbærplanter i fjor.
Jordbærsesongen er utvidet etter Landbruks- og matdepartementet åpnet for import av jordbærplanter i fjor. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen