Vil styrke miljøsamarbeidet mellom Norge og India

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge og India er enige å styrke miljøsamarbeidet på flere viktige områder. Det ble klart etter at departementsråd Tom Rådahl den 17. september deltok på møte mellom Klima- og miljødepartementet (KLD) og Indias miljødepartementet.

Departementsråd Tom Rådahl og Joint Secretary i Indias miljødepartement Arun Kumar Metha. Foto: Ministry of Environment, Forest and Climate and Change, Government of India

- India er et sentralt land i den internasjonale miljøagendaen og det er viktig for Norge å ha et tett samarbeid med India, sier Tom Rådahl.

Norge og India har hatt et miljøsamarbeid siden 2006. Da ble det etablert en samarbeidsgruppe mellom KLD og Indias miljødepartement (Ministry of Envrionment, Forest and Climate Change). Departementene møtes jevnlig for å diskutere internasjonale miljøkonvensjoner og konkrete prosjekter.  Siden 2006 har vi utviklet flere samarbeidsprosjekter. - Vi samarbeider særlig tett om naturmangfold, sier Rådahl.

Et høydepunkt i det bilaterale samarbeidet var etableringen av Centre for Biodiversity Policy and Law i den sørindiske byen Chennai i april 2012. Senteret gir råd til indiske myndigheter om lovgivning og politikk innenfor naturmangfoldsområdet. I løpet av det neste året vil Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) bistå senteret med å teste ut naturindeks i India. I Norge har vi jobbet med naturindeks siden 2010. Naturindeksen for Norge skal dokumentere den samlede utviklingen for arter over hele landet, og skal på en oversiktlig måte vise om vi når målet om å stanse tapet av biologisk mangfold.

- Vi ble også enige om å utvikle et tettere samarbeid på områder som forurensing og miljøteknologi, legger Rådahl til.

De siste fem årene har det foregått et spennende teknologisamarbeid mellom Norge og India som det var enighet om å bygge videre på. Gjennom et samarbeid mellom Sintef og indiske forurensningsmyndigheter bidrar Norge til å gjøre ressursintensiv industri i India mer miljøvennlig. Ved å bruke farlig avfall som forbrenningsmateriale i sementproduksjon kan fabrikkene redusere kullforbruket. Det er over 200 sementfabrikker i India og de står for en stor andel av Indias klimagassutslipp. Samarbeidet kan dermed bidra til en betydelig reduksjon av klimagassutslipp i India.