Bekymret for homofiles rettigheter i India

- Vi er bekymret over Indias høyesteretts beslutning om at en bestemmelse i den indiske straffeloven som beskriver sex mellom personer av samme kjønn ikke er grunnlovsstridig. Diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet strider med menneskerettighetene, sier utenriksminister Børge Brende.

Beslutningen fra Indias høyesterett denne uken reverserer avgjørelsen fra Dehlis høyesterett som slo fast at sex mellom to av samme kjønn ikke skal være straffbart, da det ville være et brudd på Indias grunnlov og dens grunnleggende prinsipper om likhet, rettferdighet og ikke-diskriminering.

- Indias høyesterett sier at det nå er opp til parlamentet å endre loven.  Vi forstår at loven i praksis ikke har vært benyttet på mange år, men mener tiden er inne for formelt å avskaffe denne loven fra kolonitiden, sier Brende.

- Jeg er glad for at Kongresspartiets leder Sonia Gandhi og den indiske regjeringen har gjort det klart at de ønsker å endre loven og slik fjerne enhver tvil om at homofili og homofil seksuell praksis skal være tillatt i India, sier Brende.

Til toppen