Presseinformasjon

Statssekretær Morten Høglund til Nepal og India 14.-17. april

Statssekretær Høglund besøker Nepal 14. og 15. april, og India 16. og 17. april. I Nepal er formålet politiske samtaler og dialog om det omfattende utviklingssamarbeidet. I India skal Høglund delta på næringslivskonferansen Norway Asia Business Summit.

Regjeringen har foreslått at Nepal skal bli ett av tolv fokusland for norsk bistand. Hovedområdene for bistanden til Nepal vil være ren energi, utdanning og godt styresett.

Statssekretær Høglund vil under sitt besøk annonsere at Norge vil bidra med 200 millioner kroner i støtte til arbeidet med å fremme fornybar energi og energieffektivisering i Nepal. Han vil videre informere om at Norge planlegger å trappe opp norsk støtte til utdanningssektoren i landet.

– Nepal har et enormt potensial innen vannkraftsektoren. Utbygging av vannkraft er viktig for å utvikle økonomien i hele Nepal. Regjeringen ønsker med den norske støtten å bidra til å bygge infrastruktur samt legge til rette for tiltak som kan utløse private investeringer i vannkraftsektoren, sier statssekretær Høglund.

Høglund vil under besøket blant annet ha samtaler med statsminister Sushil Koirala, utenriksminister Mahendra Pandey og finansminister Ram Sharan Mahat. Han vil også møte ledere fra de politiske partiene i Nepal.

Statssekretær Høglund besøker India 16. og 17. april. Formålet med besøket er å fremme norske nærings­livs­interesser og delta på næringslivskonferansen Norway Asia Business Summit (NABS).

– Den globale økonomiske veksten vil i de kommende tiårene først og fremst skje i Asia. Dette byr på spennende muligheter. Næringslivstoppmøtet i India er et viktig verktøy for å fremme norsk næringsliv i Asia, understreker statssekretæren.

Norway-Asia Business Summit arrangeres av Norwegian Business Association (India). Det er første gangen konferansen som arrangeres årlig av norsk-asiatiske handelskamre, holdes i India.

I forbindelse med besøket vil statssekretær Morten Høglund også ha politiske samtaler med indiske myndigheter.

Til toppen