Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 8

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 8, 2018.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide

Måndag 19. februar
Kl. 10.00: Utanriksminister Eriksen Søreide møter Olav Fykse Tveit frå Kyrkjenes Verdsråd. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.00: Utanriksminister Eriksen Søreide møter Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor. Stad: UD, Oslo

Tysdag 20. februar
Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på møte i Brussel. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Onsdag 21. februar
Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på Kirkeneskonferansen 2018. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Kirkenes

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

Fredag 23. februar
Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på ein internasjonal konferanse om Sahel. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Brussel

Pressekontakt: Ingrid Kvammen Ekker, 990 24 984

Utviklingsminister Nikolai Astrup

Måndag 19. februar
Kl. 10.00: Utviklingsminister Astrup møter administrerande direktør Vibeke Hammer Madsen i Hovudorganisasjonen Virke. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.00: Utviklingsminister Astrup møter Said Djinnit, FNs spesialutsending for Great Lakes. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Audun Halvorsen

Måndag 19.- torsdag 22. februar
Statssekretær Halvorsen deltek i møter med amerikanske styresmakter. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Washington DC, USA

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Marianne Hagen

Måndag 19. februar
Kl. 10.00 Statssekretær Hagen møter Said Djinnit, FNs spesialutsending for Great Lakes. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 21. - fredag 23. februar
Statssekretær Hagen besøkjer Thailand og Malaysia. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Bangkok og Kuala Lumpur

Pressekontakt: Pressevakta UD 23 95 00 02

Til toppen