Presseinformasjon

Utenriksminister Brende til nordisk-afrikansk utenriksministermøte i Abuja 10. juni

Utenriksminister Børge Brende deltar når utenriksministre fra nordiske og afrikanske land møtes i Nigerias hovedstad, Abuja, i dag.

- Afrikanske land etterspør partnerskap og samarbeid, særlig investeringer og næringslivssamarbeid. Her ser vi også stadig økende interesse fra nordiske aktører. Det nordisk-afrikanske utenriksministermøtet er en sentral arena for å drøfte tettere samarbeid, og for å styrke den politiske dialogen med landene i regionen. Vi møter også sikkerhetspolitiske utfordringer av felles karakter, og ser at afrikanske land blir stadig viktigere partnere i utenrikspolitikken, sier utenriksminister Børge Brende.

I alt 26 land er invitert til utenriksministermøtet i Abuja. Utenriksministre fra Sverige, Danmark, Sør-Afrika, Angola, Algerie, Benin, Ghana, Senegal og Zambia er blant deltakerne.

Nordisk-afrikansk utenriksministermøte arrangeres annethvert år i Norden og i Afrika. I fjor var utenriksminister Brende vert for møtet, som ble holdt i Oslo. Utenriksministermøtet gir en ramme for uformell og åpen dialog om aktuelle internasjonale tema. I år vil spørsmål om fred og sikkerhet, økonomisk utvikling, menneskerettigheter, likestilling, landbruk, investeringer og handel stå på agendaen. Utenriksminister Brende innleder om hvordan Norden og land i regionen kan bruke regionale organisasjoner til å fremme fred og sikkerhet. Dagsordenen for møtet reflekterer den brede kontaktflaten mellom nordiske og afrikanske land.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Til toppen