Presseinformasjon

Statssekretær Bokhari til AU-toppmøtet i Addis Abeba

Statssekretær Laila Bokhari besøker Addis Abeba 26. januar, i forbindelse med toppmøtet til Den afrikanske union. Statssekretæren vil blant annet åpne et høynivåmøte om likestilling og utdanning som Norge arrangerer sammen med AU.

– Norge gir høy prioritet til samarbeidet med AU for å fremme jenters utdanning. Økt fokus på likestilling og utdanning er avgjørende for å lykkes med bærekraftsmålene, sier statssekretær Bokhari.

I forbindelse med høynivådialogen møter Bokhari Graca Machel, en av de mest aktive pådriverne for helse og jenters utdanning på det afrikanske kontinentet.

Under besøket til Etiopia møter statssekretæren også AU-kommisjonen for samtaler om Norges strategiske samarbeidsavtale med AU. Avtalen omfatter tema som fred og sikkerhet, godt styresett, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling. Bokhari møter videre representanter for etiopiske myndigheter og lederen for FNs delegasjon til AU. Regionale spørsmål knyttet til fred og sikkerhet på Afrikas horn vil stå på agendaen.

Pressekontakt: UDs pressevakt på 23 95 00 02

Til toppen