Presseinformasjon

Statsbesøk fra Island til Norge. Akkreditering for pressen

Etter invitasjon fra H.M. kong Harald V kommer Islands president Guðni Th. Jóhannesson og fru Eliza Reid på statsbesøk til Norge. Besøket finner sted i Oslo 21. og 22. mars og i Bergen 23. mars.

Dette er det første statsbesøket fra Island på 20 år. Sentrale tema for besøket vil være samarbeid innen kultur, utdanning, forskning og innovasjon, vår felles kulturarv og det norsk-islandske samarbeidet i Norden og Europa.

Programmet tirsdag 21. mars omfatter blant annet offisiell mottakelse på Slottsplassen, kransnedleggelse ved nasjonalmonumentet på Akershus festning og møte med Stortingets første visepresident Marit Nybakk. Presidenten vil også besøke Senter for norsk litteratur i utlandet (Norla) og holde et foredrag om nordisk samarbeid på Universitetet i Oslo. Fru Eliza Reid vil holde et innlegg om likestilling i Realfagsbibilioteket på Universitet i Oslo. Dagen avsluttes med gallamiddag på Det kongelige slott.

Onsdag 22. mars vil president Jóhannesson besøke Nasjonalbiblioteket hvor han skal delta på et arrangement om felles sagaskatter. Han vil også besøke Oslo forskningspark og møte statsminister Erna Solberg. På ettermiddagen vil presidentparet være vertskap for en mottakelse på Astrup Fearnly-museet.

Torsdag 23. mars vil H.M. Kongen og presidentparet besøke Bergen. I Bergen vil de delta på et seminar om marin innovasjon på Vitensenteret og besøke Havobservasjonslaboratoriet. President Jóhannesson vil også holde et foredrag om kulturarv, historie og nasjonalisme på Universitetet i Bergen. Statsbesøket avsluttes samme ettermiddag.

Akkrediteringsfrist: Onsdag 15. mars kl. 10:00.
Akkreditering sendes til: khj@mfa.no.

Til toppen