Presseinformasjon

Brende til Arktisk råd i Alaska og Washington D.C.

Utenriksminister Børge Brende reiser 10. og 11. mai til Fairbanks, Alaska, for å delta på ministermøtet og markering av 20-årsjubileet til Arktisk råd. 8. og 9. mai besøker Brende Washington D.C.

- Arktisk råd er det sentrale forumet for politikkutvikling i Arktis. Rådet fremmer samarbeid og forskning på bærekraftig utvikling, beskyttelse av miljøet og næringsutvikling i regionen. I den rådende internasjonale situasjonen er det gode samarbeidet om felles interesser i Arktis mellom de åtte arktiske landene spesielt viktig, sier utenriksminister Brende og legger til:

- Møtet finner også sted i en uke hvor den nye amerikanske administrasjonen gjennomgår Paris-avtalen om klima. Det er avgjørende viktig at USA fortsetter som en del av avtalen, slår utenriksministeren fast.

På møtet vil ministrene undertegne en avtale om fremme av forskningssamarbeid om Arktis. De vil også motta rapporter fra arbeidsgruppene i Arktisk råd om blant annet klima, biodiversitet og økonomisk utvikling, og på grunnlag av disse bli enige om målsettinger og tiltak.

Ministermøtene i Arktisk råd finner sted annethvert år. Møtet i Fairbanks markerer slutten på det amerikanske formannskapet, og USAs utenriksminister Rex Tillerson leder møtet. Finland overtar formannskapet og presenterer sine planer for de neste to årene.

Arktisk råd er det eneste forumet som samler de arktiske statene Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA på regjeringsnivå. I tillegg deltar urfolksrepresentanter og en rekke observatører.

Se mer informasjon her.

Besøk til Washington D.C. 8. og 9. mai

Utenriksminister Børge Brende møter blant andre nasjonal sikkerhetsrådgiver general McMaster og senatorene Tom Cotton og Marco Rubio. Han deltar på et rundebord om sikkerhet i Arktis i regi av München Security Conference. Her vil han også møte Ukrainas utenriksminister Klimkin.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker, mobil 990 24 984

Til toppen