Presseinformasjon

Brende til Andrejevbukta i Russland

Utenriksminister Børge Brende deltar på markeringen av den første utskipingen av brukt kjernefysisk brensel fra den tidligere marinebasen i Andrejevbukta i Russland. Markeringen finner sted tirsdag 27. juni 2017.

- Den første utskipingen av brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta er en milepæl i atomsikkerhetssamarbeidet. Det har vært nedlagt en stor innsats gjennom over 20 år for å sikre brenselet og klargjøre det for transport til den permanente lagringsplassen. Gjennom denne innsatsen har vi gjort Barentsregionen til et tryggere sted, sier utenriksminister Børge Brende.

Den tidligere marinebasen til Nordflåten regnes som et av verdens største avfallslagre av brukt kjernebrensel fra utrangerte atomubåter. Gjennom 20 år har Russland, Norge og en rekke andre internasjonale aktører samarbeidet om å trygge området og legge til rette for sikker utskiping av brenselet til den endelige lagringsplassen i Ural. Norge har bidratt både med kompetanse og finansiering. Generaldirektør i Rosatom Aleksej Likhatsjov, guvernøren i Murmansk, Marina Kovtun og representanter for European Bank of Reconstruction and Development (EBRD) er blant de som vil være tilstede under markeringen.

Utenriksminister Brende vil være tilgjengelig for media tirsdag 27. juni kl. 18.30 i Kirkenes etter besøket til Andrejevbukta. Interesserte bes sende en e-post til: kristin.enstad@mfa.no.

Markeringen i Andrejevbukta avholdes i tilknytning til det årlige møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen. Dette møtet finner sted i Kirkenes den 28. juni. Den norske delegasjonen ledes av statssekretær Marit Berger Røsland. Det vil bli sendt ut egen presseinformasjon om dette møtet.

Pressekontakt: Kristin Enstad, telefon 482 68 835, e-post: kristin.enstad@mfa.no.

Til toppen